Iegepoeledijk 10
    8425 SP Langedijke
    The Netherlands

    (0031) 06 532 262 73

 

Onze tinkers en logopedie

Let op:
tinkers zijn weliswaar braaf en rustig maar het is een vergissing te denken dat iedere tinker per defintie geschikt is voor dit bijzondere werk, al wordt die indruk door sommige aanbieders helaas vaak wel gewekt. Een braaf paard is uiteraard de basis, maar voor daadwerkelijke inzet op een zorginstelling niet voldoende!

Logopedische hippotherapie betekent logopedie met behulp van paarden.

Deze bijzondere vorm van logopedie bevordert het vermogen om te communiceren en contact te maken, voor kinderen die hiertoe niet of moeilijk in staat zijn. Voor deze bijzondere therapie wordt een aantal van onze tinkers met bewezen resultaat ingezet.

Bij logopedische hippotherapie wordt, met behulp van de inzet van onze tinkers, op een speelse en interactieve manier het spreken geprikkeld en het contact maken vergemakkelijkt en bevorderd.

Hoewel de doelstelling van
logopedische hippotherapie hetzelfde is als van de reguliere logopedie, is de beleving van deze therapievorm heel anders. Kinderen zijn lekker in de buitenlucht en vinden het fijn in de nabijheid van paarden te zijn. Horen, zien, ruiken en voelen!

Deze vorm van therapie is door de omgeving, de geur en de warmte van de paarden zijn voor kinderen heel aantrekkelijk gebleken. De bijzondere vorm van logopedie is effectiever en indringender gebleken dan de reguliere vorm en daardoor komt het dagelijks taal- en spraakgebruik beter op gang. En zeker voor een tinker doet een kind gewoon zijn uiterste best!

De bewegingen van het paard prikkelen activatie en alertheid van het kind en de evenwichtsprikkel die het ervaart bij het paardrijden ondersteunt daarbij de articulatie. Als reguliere logopedie stagneert of als angsten het proces in de weg staan, kan l
ogopedische hippotherapie een uitstekend alternatief bieden.

Logopedische hippotherapie is ook zeer effectief gebleken voor kinderen die niet of moeilijk spreken door een vorm van autisme. Daar waar de reguliere logopedische behandeling onvoldoende effect heeft op de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden, blijkt dit vaak wel te realiseren met behulp van onze tinkers.

Kinderen die in het begin van de behandeling niet spraken en nauwelijks in staat waren om zich communicatief te uiten, ontwikkelen zich dankzij de logopedische hippotherapie zo positief, dat zij in staat zijn om te reageren op hun omgeving en om op hun eigen specifieke manier deel te nemen aan de communicatie.

Logopedische hippotherapie geeft een impuls aan de lichamelijke en sociale ontwikkeling. Bovendien biedt deze bijzondere aanpak kinderen, ouders en begeleiders veel plezier.

Ook deze bijzondere therapie
ondersteunen we met onze tinkers, die wij daarvoor uitvoerig hebben beoordeeld. Voor dit indrukwekkende werk moeten de paarden aan meerdere eigenschappen voldoen. Onze paarden worden uitsluitend bij gebleken geschiktheid voor dit werk ook aangeboden.

Inmiddels werken twee professionele instellingen zeer succesvol met logopedische hippotherapie op onze paarden. Gebleken is dat ook ouders een bijzonder positieve werking ervaren bij een kind met spraakmoeilijkheden en één van onze tinkers.

Vragen? Interesse? Bel ons!

"Spreken is zilver, een paard is goud"